Wie is de Stenenman?

De Stenen Man is een standbeeld op de Westerzeedijk bij Harlingen. Na de Allerheiligenvloed op 1 november 1570 was een groot deel van de dijken rondom Harlingen beschadigd. De toenmalige dictatoriale stadhouder van Friesland, Caspar de Robles kreeg de Friezen op één lijn om de dijken te herstellen.
De Robles' commissie stelde stelde een leger van 3300 dokwerkers samen, verdeeld in ploegen van 300 man onder leiding van een kapitein. Men werkte van 's morgens 5 tot 's avonds 6 aan de vernieuwing van de dijk en daarbij werden strenge bepalingen in acht genomen. Volgens oude bronnen wordt beweerd dat er zelfs een galg op de dijk stond tot bedreiging van de onwilligen.


In 1576 is het monument op de zeedijk bij Harlingen neergezet, met een kop naar het zuiden en een kop naar het noorden. De originele Januskop uit 1576 ligt in het Fries Museum.

Bron Wikipedia